Uncategorized

عضو فعال سازمان

مهندس حمیده علاوه بر حرفه مهندسی، از اعضای فعال سازمان بوده و در دو سال گذشته برنامه ها را مسئولانه مدیریت کرده است. در مجموعه معرفی زنان پیشگام و نمونه افغانستان: مهندس حمیده «احمد» مهندس حمیده علاوه بر حرفه مهندسی، از اعضای فعال سازمان بوده و در دو سال گذشته برنامه ها را مسئولانه مدیریت

Read More
Uncategorized

داستان زندگی یک زن افغانستان

بانو شکردخت، پزشک (در زمینه میراث پزشکی ابن سینا)، محقق، مادر، مخترع… نمادی از پایداری و شجاعت. در سریال معرفی بانوان پیشکسوت و نمونه فارسی زبان! این بار تمرکز بر بانو شکردخت، پزشک (در حوزه میراث پزشکی ابن سینا)، محقق، مادر، مخترع… نمادی از پایداری و شجاعت است. امروز درباره زنی صحبت می کنیم که

Read More