Uncategorized

برنامه های بازی شطرنج

شطرنج یکی از بهترین و خلاق ترین بازی های فکری شناخته شده در جهان است. منشأ آن در شرق است و در طول زمان تکامل یافته است. امروزه شطرنج ورزش شماره یک در بسیاری از کشورها محسوب می شود و در اکثر نقاط جهان ورزش ذهنی مهمی برای جوانان محسوب می شود. شطرنج می تواند

Read More