مهندس حمیده علاوه بر حرفه مهندسی، از اعضای فعال سازمان بوده و در دو سال گذشته برنامه ها را مسئولانه مدیریت کرده است.

در مجموعه معرفی زنان پیشگام و نمونه افغانستان:

مهندس حمیده «احمد»

مهندس حمیده علاوه بر حرفه مهندسی، از اعضای فعال سازمان بوده و در دو سال گذشته برنامه ها را مسئولانه مدیریت کرده است. این هفته، او با موفقیت نقش جدیدی را در یک شرکت ساختمانی بزرگ بریتانیایی در لندن آغاز کرد.

امروز، حتی در دنیای غرب که شرکت‌های ساختمانی هنوز عمدتاً مرد هستند، حضور یک مهندس زن، به‌ویژه مهندس متولد افغانستان، یک دستاورد قابل ستایش است.

حمیده علیرغم اتمام تحصیلات و تحصیلات دانشگاهی خود در بریتانیا، همیشه عشق عمیقی به میهن خود و تمایل به خدمت به کشورش داشته است. او در سال های اخیر چندین بار به زادگاهش سفر کرده و در برنامه های عمرانی شرکت کرده است.

علاقه خاص او به طراحی ساختمان های مسکونی و آموزشی در مناطق کوهستانی است. او چالش های زیادی را تحمل می کند زیرا امروز در سرزمین نیاکانش، خراسان، زنان/مادران مورد تبعیض شدید و ظلم بی رحمانه قرار دارند. او در دو سال گذشته تمام تلاش خود را کرده است تا صدای زنان رنج دیده کشورش را به گوش جهانیان برساند.

ما آرزوی موفقیت روز افزون خود را برای مهندس حمیده اعلام می کنیم و از همکاری مستمر او با انجمن کمک گویندگان فارسی، حتی با تحمل سنگینی مسئولیت های حرفه ای مهم خود، قدردانی می کنیم.

از طرف گروه رهبری: