بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند

ما عضو کامل Advice UK و انجمن ملی مشاوران حقوق رفاهی (NAWRA) هستیم.

کارهای که ما انجام می دهیم

حفظ فرهنگ فارسی و حمایت از دانش آموزان مدارس افغانستان

حمایت آموزشی

ما مراکز فرهنگی و کتابخانه ها را در مناطق دورافتاده افغانستان ایجاد می کنیم تا از دانش آموزان و فارغ التحصیلان با دسترسی بهتر به آموزش حمایت کنیم.

حفظ فرهنگی

ما میزبان رویدادهایی مانند شعرخوانی، جشن‌های سنتی، رقص‌های محلی، و سمینارها هستیم تا میراث خود را حفظ کنیم و با نسل‌های آینده به اشتراک بگذاریم.

خط کمک فارسی

خط راهنمای فارسی کمک‌های ضروری را به زبان فارسی/فارسی و انگلیسی ارائه می‌کند و در زمینه‌های رفاهی، مالی و توانمندسازی افراد در شرایط سخت مشاوره می‌دهد.

کارهای که ما انجام می دهیم

حفظ فرهنگ فارسی و حمایت از دانش آموزان مدارس افغانستان

 

حمایت آموزشی

ما مراکز فرهنگی و کتابخانه ها را در مناطق دورافتاده افغانستان ایجاد می کنیم تا از دانش آموزان و فارغ التحصیلان با دسترسی بهتر به آموزش حمایت کنیم.

حفظ فرهنگی

ما میزبان رویدادهایی مانند شعرخوانی، جشن‌های سنتی، رقص‌های محلی، و سمینارها هستیم تا میراث خود را حفظ کنیم و با نسل‌های آینده به اشتراک بگذاریم.

خط کمک فارسی

خط راهنمای فارسی کمک‌های ضروری را به زبان فارسی/فارسی و انگلیسی ارائه می‌کند و در زمینه‌های رفاهی، مالی و توانمندسازی افراد در شرایط سخت مشاوره می‌دهد.

بوریس جانسون از تعهد فارسی اکشن به حفظ فرهنگ و توانمندسازی جوامع قدردانی کرد.

نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون،  از سازمان خیریه Farsi Action Foundation بازدید کرد تا از کمک های تأثیرگذار آنها در حفظ فرهنگ و میراث فارسی قدردانی کند.
Play Video

برای اهدا به انجمن ما بپیوندید و بخشی از تغییرات مثبت در جهان باشید.

120,000

15,000

5,000

کتاب اهدا شد

دسترسی به کتابخانه

مدارس ابتدایی ساخته شده

برای اهدا به انجمن ما بپیوندید و بخشی از تغییرات مثبت در جهان باشید.

120,000

کتاب اهدا شد

15,000

دسترسی به کتابخانه

5,000

مدارس ابتدایی ساخته شده

بیایید با هم خوشبختی بیشتری بسازیم

شما می توانید در طیف وسیعی از کارهایی که به کودکان و خانواده ها در افغانستان کمک می کند – از جمله پروژه های متمرکز بر آب، غذا، آموزش، پزشکی و موارد اضطراری کمک کنید.

 

انتشارات

سرنوشت تاجیکان

نبشته حاضر مجموع مقالاتی را در برگرفته است، که نگارنده پس از سالهای 2002 تا 2010 میلادی بطور پراگنده و بمناسبتهای گوناگون در مورد تاجیکان نگاشته و در ویبسایتهای بیرون مرزی کشوراقبال نشر یافته بودند. اکنون گزیده ی ازآن مقالات با برخی آرایش و پیرایش و اضافات جدید، بصورت یک » تاجیکان وسرنوشت ملی وسیاسی « بصورت یک مجموعه زیر نام کتاب در آورده شده است و پیشکش دوستان میگردد.

 

دمی با نوروز

پژوهشی فراگیر پیرامون تاریخ انقلابی جشن نوروز است. دراین نبیگ دست در دست نوروز آریایی به دوران استوره‌ای می‌رویم و شکوه و ارج آن‌را با چشمِ سر می‌بینیم. هم‌چنین پلّه به پلّه به روزگار کنونی گام می‌گذاریم و دم به دم دگردیسی‌های این جشن شکوه‌مند را از دیده می‌گذرانیم

 

Author: Pedram Sorosh

Explore Our Events

Celebrating Nawroz 1402

London

Monday 14 July 2023

بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند

 

چو عضوی به درد آورد روزگار – دگر عضوها را نماند قرار

 

تو کز محنت دیگران بی غمی- نشاید که نامت نهند آدمی