درباره سازمان ما

داستان درباره ما

کارهایی که ما درکانون زبانان انجام میدهیم:

ارائه مشاوره رایگان به زبان فارسی و انگلیسی از طریق خط تلفن و نامه برقی (ایمیل) به کسانی که نیاز به کمک در هر نقطه بریتانیا دارند، کمک به دست یابی کارهای داوطلبانه، تشویق به تحقیقات دانشگاهی، سازماندهی و برگزاری نشست ها ، آموزش تاریخ و فرهنگ خودی،افزایش آگاهی در مورد نابرابری و بی عدالتی، شرکت در مبارزات برای عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر برای همه.

علاوه بر اینها حمایت و پشتیبانی از مدارسی که در مناطق دور دست کشور واقع شده اند تا سطح آموزشیآنها ارتقاء یافته و دانش آموزان بتوانند دست آوردهای بهتری در آینده داشته باشند.

ما دارای عضویت کامل ‘’مشاوره بریتانیا’’ Advice UK و انجمن ملی مشاوران حقوق رفاهی (NAWRA) و چرتی کمیشن است.

این کانون صد فیصد داوطلبانه است و تمام اعضاء آن معتقد به باز پرداخت به نحوی به جامعه هستند و طبقه متخصص وجوان جامعه را نیز به کنش های خیرخواهانه اینچنینی تشویق می نمایند.

اهداف ما

رفع فقر و تنگنای مالی در بین مردم افغانستان و مهاجران فارسی زبان افراد تحت تکفل آنها که در انگلستان و ولز زندگی می کنند با ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه امور رفاهی و مالی از طریق ارائه خط کمک تلفنی و حضوری.

حفظ فرهنگ و میراث ایرانی برای منافع عمومی، از طریق تداوم سنت‌های تاریخی، شامل رقص‌های محلی، شعر و جشن‌های سنتی سالانه، در جامعه فارسی‌زبان و گسترده‌تر.

پیشرفت آموزش برای منافع عمومی در میان، اما نه منحصرا، زنان/دختران، در افغانستان. حمایت از دختران و پسران دبیرستانی از خانواده های محروم در مناطق دورافتاده افغانستان برای رسیدن به دانشگاه های آنجا.

تیم ما


تیم Farsi Action Foundation متعهد به پرورش فرهنگ، زبان و سنت های فارسی است.