خدمات ما

نحوه خدمت ما

حفظ فرهنگی

حفظ فرهنگ و میراث ایرانی هسته اصلی هویت ماست. ما مجموعه ای از رویدادها و فعالیت ها، از جمله شعرخوانی، جشن های سنتی، رقص های محلی، و سمینارها را سازماندهی می کنیم. از طریق این تلاش‌ها، هدف ما انتقال غنای میراث خود به نسل‌های آینده است.

حمایت از آموزش و پرورش در افغانستان

آموزش یک ابزار قدرتمند برای توانمندسازی است و ما متعهد به حمایت از دانش آموزان و فارغ التحصیلان مکاتب در نقاط دورافتاده افغانستان هستیم. هدف ما با ایجاد مراکز فرهنگی و کتابخانه ها در مناطق محروم، دسترسی بیشتر به منابع و فرصت های آموزشی است.

مشاوره و پشتیبانی حضوری

علاوه بر خط کمک ما، از افراد استقبال می کنیم که برای مشاوره و پشتیبانی حضوری به دفتر و مرکز فرهنگی ما در Uxbridge، لندن مراجعه کنند. در اینجا، ما محیطی گرم و دلپذیر را ایجاد می کنیم و اطمینان می دهیم که همه احساس ارزشمندی و شنیدن می کنند.

خط کمک فارسی

خط راهنمای فارسی ما به عنوان یک منبع حیاتی برای کسانی است که به مشاوره و کمک نیاز دارند. ما پشتیبانی به زبان فارسی/فارسی و انگلیسی را ارائه می‌دهیم، اطلاعاتی در مورد مسائل رفاهی و مالی ارائه می‌دهیم، و افراد را برای گذر از موقعیت‌های چالش برانگیز توانمند می‌سازیم.