انتشارات

عضو فعال سازمان

مهندس حمیده علاوه بر حرفه مهندسی، از اعضای فعال سازمان بوده و در دو سال گذشته برنامه ها را مسئولانه.

داستان زندگی یک زن افغانستان

بانو شکردخت، پزشک (در زمینه میراث پزشکی ابن سینا)، محقق، مادر، مخترع… نمادی از پایداری و شجاعت. در سریال معرفی.

استاد غلام محمد محمدی

روز دوشنبه (11 فروردین 1392) انجمن فارسی زبانان فرامرزی همیاری میزبان مراسم یادبودی در لندن به یاد و گرامیداشت مرحوم.