استاد غلام محمد محمدی

روز دوشنبه (11 فروردین 1392) انجمن فارسی زبانان فرامرزی همیاری میزبان مراسم یادبودی در لندن به یاد و گرامیداشت مرحوم استاد غلام محمد محمدی بود. تنی چند از هموطنان و علاقه مندان به این استاد در این مراسم حضور داشتند تا یاد و خاطره وی را گرامی بدارند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن توسط مهندس زکی آغاز شد. در ادامه سرکار خانم ژاله ظفری ضمن خیرمقدم به حاضرین به معرفی فعالیت های مستمر، تاثیرگذار و خستگی ناپذیر استاد محمدی پرداختند.

نائل دستگیر نویسنده محترم اطلاعات مفصلی را در مورد کار پروفسور در زمینه بازنگری تاریخ و کتاب ارزشمند وی “پشتونستان: علت ویرانی افغانستان” به اشتراک گذاشت.

دکتر سخا یکی از بنیانگذاران انجمن ترکمن های بریتانیا در مورد مبارزات و بی عدالتی های پروفسور در دهه های اخیر صحبت کرد.

آقای شاه محمد، رئیس بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی اینترنتی کمربند افغانستان، و یکی از دوستان استاد، ابراز احساسات کرد.

آقای عبدالله پیمان شخصیت و دستاوردهای استاد را برجسته کرده و از نگارش تاریخی انتقادی وی تجلیل کرد. انجنیر زکی خاطرات خود را با استاد در کابل به اشتراک گذاشت و از کمک های برجسته وی قدردانی کرد.

دکتر رازق رویین از استاد به عنوان یکی از نخبگان حقیقت نویس کشور یاد کرد و از کار روشنگرانه وی تقدیر کرد.

خانم عادل محسنی بر ضرورت مقاومت در راه آزادی و عدالت تاکید کرد و به همگان یادآور شد که راه چنین مردان تاریخ ساز ادامه خواهد داشت.

مهندس شیرآقا برادر مرحوم دکتر یونس اکبری از خدمات استاد یاد کرد.

آقای کریم کریم از حاضرین تشکر و قدردانی کرد و از کسانی که در طول حیات پروفسور را در کار روشنگرانه ایشان یاری کردند تشکر کرد.

پس از آن، مهمانان به طور جداگانه خاطرات و احساسات خود را با نوشتن آنها در کتابچه یادبودی که به خاطرات استاد اختصاص داده شده بود، به اشتراک گذاشتند. قول انتشار کتابهای منتشرنشده استاد در آینده نزدیک داده شد و آقای شاه محمد همکاری و تعهد خود را برای چاپ چهار جلد از کتابهای ایشان ارائه کردند.

این مراسم با دعا و ارائه ویدئویی که زندگی نامه، آثار و فعالیت های استاد را به نمایش می گذاشت به پایان رسید.

روحش شاد و یادش جاویدان باد.